Sposób montażu cegły łupanej 8,5

  • Elementy układa się na wypoziomowanej betonowej ławie fundamentowej.
  • Cegłę słupkową i podmurówkową układa się faską do góry.
  • Montaż cegły przeprowadza się bez użycia spoiwa i masy fugowej.
  • Zaleca się wykonanie słupków z parzystej liczby warstw. W przypadku nieparzystej liczby warstw w słupku należy pierwsze warstwy słupka wykonać na przemian: lewą i prawą cegłą.
  • W słupku należy umieścić zbrojenie wbetonowane w ławę fundamentową.
  • Masą betonową należy wypełnić słupek i otwory w cegle.
  • Daszki słupkowe i podmurówkowe montuje się na zaprawę klejową lub klej mrozoodporny.
montaz ogrodzen z cegiel lupanych
makowiec k. radomia, ul. armii krajowj 37a

obszar usług: warszawa i okolice - polska

tel.: 48 610-41-23, : 502-538-357
Wszelkie materiały oraz elementy graficzne umieszczone na stronie są własnością firmy Tral-Słupex. Pobieranie bez zgody zabronione.