bloczki szalunkowe

PUSTAKI SZALUNKOWE

PUSTAKI SZALUNKOWE to elementy wykonane z betonu kruszywowego, stosowane w budownictwie jedno i wielorodzinnej, budynków przemysłowych oraz użyteczności poblicznej.
Stosowane do budowy fundamentów, piwnic, ścian działowych, basenów, szybów oraz murów oporowych.
Pełnią rolę szalunku trąconego.

Właściwości

Pustak szalunkowy nazywany jest również pustakiem zasypowym lub zalewowym. Doskonale spełnia rolę szalunku trąconego – używany są zamiast szalunków drewnianych czy metalowych, przez co skraca się czas realizacji inwestycji. Przy ich użyciu można wybudować wytrzymałe ściany czy podpiwniczenia.

Zastosowanie

Przy użyciu pustaków szalunkowych na sucho lub na zaprawę znajdują zastosowanie przy budowie ścian fundamentowych , ścian nośnych budynków ,mieszkalnych i gospodarczych, słupów, filarów ścian oporowych ogrodzeń itp. Elementy te są wyposażone we wgłębienia poziome oraz otwory pionowe umożliwiające ułożenie zbrojenia pionowo i poziomo mającego na celu zwiększenie nośności ścian. Po ułożeniu pustaki wypełniamy betonem lub zaprawą. Zaawansowany proces ich produkcji skutkuje równomiernym rozłożeniem kruszywa, jednorodną strukturę i wysoką nośnością budulca. .

Pustak szalunkowy

Płytka elewacyjna

PARAMETRU TECHNICZNE :

Wymiary:
50 cm długości x 24cm szerokości x 24 cm wysokości

Kolor: szary

Ilość na palecie: 24 szt.
Waga sztuki: 25 kg
Waga palety: 600 kg

Zużycie materiału na 1m2 muru – 8,3 szt
(przy szerokości 24 cm)

Wytrzymałość na ściskanie:  >/ 10 N/mm²

Uchybienia:
Długość: +3 -5 mm,
Wysokość: +3 -5 mm
Szerokość: +3 -5 mm

Instrukcja montażu

 

Pustaki układa się na podłożu bez zaprawy cementowej czyli na sucho.
W przypadku nierównego podłoża należy użyć taką zaprawę pod pierwszą warstwę.

Pustaki układa się bez zaprawy po maksymalnie 3 warstwy lub 5 warstw z zaprawą cementową bądź klejem. Kolejnym krokiem jest wypełnienie pustaków zaprawą betonową min. C12/15 oraz zagęszczenie buławą wibracyjną lub ręcznie.

Dalsze układanie 3 – 5 warstw pustaków może nastąpić po uzyskaniu konsystencji gęsto plastycznej betonu. Specjalne zagłębienia w pustakach pozwalają na ułożenie zbrojenia poziomego, natomiast dzięki otworom można zastosować zbrojenie pionowe.