Obrzeże proste

obrzeża chodnikowe

wymiary:
100x20x6cm, 100x20x5cm
Każdy chodnik, trawnik i inny twój powinien być ograniczony obrzeżami, aby nie dochodziło to rozchodzenia się kostek bruku.
Także trawniki niezbyt korzystnie znoszą, kiedy to jakikolwiek element z chodnika lub podjazdu nie jest oddzielony stałą barierą.
Właśnie dlatego też zalecane jest wykorzystanie obrzeży zarówno, jeśli mamy na uwadze dbanie o trawę, jak i o nasze nieco bardziej utwardzone części ogrodu. Bez odpowiednich obrzeży nie można nawet wyprowadzić chodnika lub placu.
Stała bariera, a także odpowiednie osadzenie i wystawienie na stosowną wysokość krawężnika pozwoli na to, by kostki brukowe trzymały się na swoim miejscu, a także by szerokość chodnika nie uległa zmianie nawet, jeśli przejedzie po nim wieki samochód.
To właśnie obrzeża, obok odpowiednio przygotowanego podłoża, są gwarantami wieloletniego i bezproblemowego eksploatowania czy to chodnika, czy też placu wykonanego przy użyciu bruku.

ściek wodny betonowy

Obrzeże proste

 

Kolorystyka: siwy, grafit, brąz, czerwony