Wykwity wapienne

Wykwity wapienne jakie mogą pojawić się na powierzchni wyrobów betonowych powstają na skutek naturalnych reakcji fizykochemicznych zachodzących w dojrzewającym betonie.
Przybierają postać jasnych plam lub jednolitego nalotu, jednak w połączeniu z zanieczyszczeniami ich kolor może być ciemny. Pod wpływem warunków atmosferycznych i na skutek naturalnej eksploatacji wykwity wapienne podlegają procesowi samolikwidacji.
Okres zanikania wykwitów może trwać do kilku tygodni.
Wykwity nie są wadą i nie podlegają reklamacji, jak również nie pogarszają jakości wyrobów betonowych.
Posiadamy w ciągłej sprzedaży preparaty chemiczne przyśpieszające proces likwidacji wykwitów.

WYKWITY IMPREGNACJA