Sposób montażu ogrodzeń gładkich

montaż ogrodzeń gładkich

Fundament

 • Przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia należy wykonać odpowiednią ławę fundamentową poniżej poziomu przemarzania : 90-140 cm.
 • Fundament ten powinien być zazbrojony w postaci belki zbrojeniowej, dodatkowo obowiązkowe wystawienie drutów zbrojeniowych pionowych do słupków i pełnych murów.
 • Zaleca się zastosowanie dylatacji fundamentowej w wierzchniej warstwie fundamentu pomiędzy słupkiem szerokim a węższą podmurówką .

Izolacja

 • Wierzchnia warstwa fundamentu powinna być odizolowana – izolacja ta zapobiega podciąganie wody z gruntu do wnętrza elementu co zwiększa ich trwałość i zapobiega pęknięciom.

   Montaż ogrodzenia

 • Pierwszą warstwę bloczków zaleca się układać na zaprawie murarskiej, pustaki powinny ściśle do siebie przylegać. Bloczki gładkie układane są bezfugowo. Zaleca się wstępne ułożenie sprawdzenie poziomów w obu kierunkach, jak również ogradowanie górnej warstwy pustaków. Po związaniu zaprawy murarskiej, łączącej fundament z bloczkiem, co spowoduje, że pustaki nie zmienią swojego położenia, wypełniamy je mieszanką betonową. Pustaki wypełniamy każdorazowo po ułożeniu kolejnych warstw.
 • Do łączenia linii pionowych i poziomych pustaków używamy mrozoodpornego kleju montażowego. Do czasu związania kleju montażowego zaleca się stosowanie klinów dystansowych do niwelacji różnic w wysokości poszczególnych elementów ( +/- 3 mm na wysokości oraz szerokości elementów).
 • Puste komory pustaka wypełniamy betonem o konsystencji plastycznej (masa pół sucha B5, B7) i ubijamy gumowym młotkiem lub drewnianym trzonkiem. Czynność tę powtarzamy po ułożeniu każdej warstwy. W przypadku zastosowania betonu o konsystencji mokrej (lejącej) musimy wewnętrzne ścianki elementu odizolować od wlewanego betonu styropianem lub pianką. Używanie mas mokrych i mocnych typu B 20, B 25 nie zaleca się.
 • Do momentu zamontowania daszka ogrodzeniowego zaleca się nakrywanie wypełnionych komór betonem przed deszczem (wypłukiwaniem masy betonowej ) oraz przed słońcem (zbyt szybkim wiązaniem i wysychaniem betonu).
 • Elementem kończącym budowę ogrodzenia jest zamontowanie daszków wieńczących na słupki i murki z naciskiem na wypełnienie szczeliny pomiędzy daszkami klejem mrozoodpornym, co zabezpiecza przed dostaniem się wody do wnętrza komór i ewentualnym pękaniem elementów.
 • Należy pamiętać o szczelnym wypełnieniu otworów montażowych (przy przęsłach i bramie) klejem montażowym lub zastosować kotwy chemiczne.
 • W przypadku daszków bez okapnika producent zaleca wykonanie nacięć okapnika od spodu w celu uniknięcia podciągania wody opadowej.
 • W przypadku murowania słupków szerokich murujemy je bezpośrednio na fundamencie natomiast podmurówkę zawężaną pomiędzy nimi wykonujemy z bloczków podmurówkowych docinając je pod wymiar, murując jeden na drugim lub z minięciem .
 • W przypadku słupków murków w tej samej szerokości zaczynamy od wymurowania odpowiedniej ilości warstw podmurówki na której murujemy słupki wąskie .
 • W przypadku murów pełnych producent zaleca wykonanie dylatacji pionowej co 6 – 10 mb słupkiem szerszym od muru.
 • Kolory typu melanż zaleca się murować jednocześnie z 2-3 palet mieszając je ze sobą .